E-mail: Hasło:
Transport

Bezpośrednia dostawa sprzętu do pacjenta włączając w to wniesienie
sprzętu do domu.

Cena zależy od zakresu świadczenia konkretnej usługi.